POLITYKA PRYWATNOŚCI

www.bebrilliant.com.pl

ADA BIELECKA BRILLIANT COSTUMES z siedzibą w Wysokiej

zgodna z postanowieniami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych [RODO]

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Administratorem danych jest Ada BIELECKA, wykonująca działalność gospodarczą pod firmą ADA BIELECKA BRILLIANT COSTUMES z siedzibą w Wysokiej (52200) przy ulicy Konnej numer 2B/6, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, legitymująca się numerem NIP: 6121515663 oraz REGON: 022182426 [zwany dalej również Usługodawcą]. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 1. Dla interpretacji terminów użytych w dokumencie stosuje się w pierwszej kolejności znaczenie wyrażenia zdefiniowane w treści Polityki prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z jej treści) lub Słowniczek zdefiniowany na potrzeby Polityki prywatności i stanowiący jej integralną część.
 1. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 1. Administrator danych przestrzega prawa do prywatności Użytkowników i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w którymkolwiek miejscu serwisu www są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

§ 2. Administrator danych.

 1. Administratorem danych jest Ada BIELECKA, wykonująca działalność gospodarczą pod firmą ADA BIELECKA BRILLIANT COSTUMES z siedzibą w Wysokiej (52200) przy ulicy Konnej numer 2B/6, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, legitymująca się numerem NIP: 6121515663 oraz REGON: 022182426. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 1. Usługodawca jest Administratorem danych swoich Klientów. Oznacza to, iż Użytkownik, który posiada dostęp lub konto na stronie Administratora danych, przyjmuje do wiadomości fakt przetwarzania danych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP. Usługodawca jest także Administratorem danych osób zapisanych do newsletter’a i osób zapisanych do webinar.
 1. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną niniejszą Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania, zmiany bądź rozwiązania stosunku zobowiązaniowego łączącego strony, jak również dla prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji uzasadnionych i prawem chronionych interesów stron, w sytuacji w której przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą – w zakresie i w celu zgodnym z wyrażoną przez Użytkownika zgodą.
 1. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w ramach przedsiębiorstwa Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: … .
 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody wyłącznie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń (w tym przed sądem) lub jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy prawa obligują do retencji danych. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika (oraz inne dotyczące jego dane) podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (w tym organom ścigania).
 1. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 1. Administrator danych wdrożył pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz kontrolę dostępu – dzięki czemu minimalizuje się skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 1. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora danych.

 

§ 3. Pliki cookies.

 1. Administrator danych w treści udostępnianej przez siebie witryny używa plików cookies [są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki; w sytuacji kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik; parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył; cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn].
 1. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 1. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z udostępnianych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, w tym zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o Użytkownikach Administrator danych dokonuje korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na stronie.
 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz przedsiębiorstwa Usługodawcy, w celu optymalizacji działań.
 1. W obrębie udostępnianej witryny Administrator danych wykorzystuje niżej określone pliki cookies:
  1. pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa;
  3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
  5. pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie allaboutcookies.org/manage-cookies.
 1. Dodatkowe dane osobowe, takie jak adres e-mail, zbierane są jedynie w sposób i w miejscach, w których Użytkownik wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane Administrator danych zachowuje i wykorzystuje wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 

§ 4. Postanowienia końcowe.

 1. Użytkownik każdorazowo ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W polskich warunkach jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ulicy Stawki 2.
 1. Dane zwykłe Użytkownika (np. imię, nazwisko, numer PESEL, adres email) gromadzone i przetwarzane są w zgodzie z artykułem 6 RODO. Dane wrażliwe (np. informacja o karalności, stanie zdrowia – o ile przedmiotowe w ogóle będą udostępnianie) gromadzone i przetwarzane są w zgodzie z artykułem 9 RODO.
Newsletter!
Zapisz się do naszego newslettera. Otrzymaj 10% rabatu na pierwsze zakupy!

  Translate »
  Wybierz walutę